Priser i tabel Prisgraf Prisgraf 7 dage bagud Prisgraf 30 dage Prisprognose 1 uge frem DK2 Østjorsal.dk/el - Elpriser de sidste 30 dage og ca. 1 døgn frem - DK1

Vis på graf:

Antal dage bagud:
Gul markering er aktuel time
Hold musen over et punkt for at aflæse værdien.
Træk sidelæns for at zoome på X-aksen.
Træk op/ned for at zoome på Y-aksen.
Dobbeltklik for at zoome ud.
Shift+Træk for at panorere.
Zoom ved at bruge 2 fingre op/ned for Y-akse, til siden for X-akse, flyt med 1 finger.

Kilde: api.energidataservice.dk